polyfunkční dům u kříže

koncept architektonické studie na polyfunkční dům v jinonicích. hlavním cílem studie bylo najít vhodné umístění a hmotu domu, která by vyhověla náročným požadavkům investora na celkovou plochu a na funkční využití domu.

finální komerční vizualizace projektu.

(vypracováno v ateliéru AAH)
jinonice-01.jpgjinonice-02.jpgjinonice-03.jpgjinonice-04.jpg