viladům na břevnově

viladům se čtyřmi luxusními byty. hmota a umístění domu na složitém svažitém pozemku je dána odstupy od okolní zástavby, komplikovanou dopravní přístupností a snahou o zachování maximálního volného prostoru, kam jsou orientovány přes terasy výstupy z jednotlivých bytů. dům si díky tomuto řešení zachovává "luxusní" charakter solitéru.

(vypracováno v ateliéru AAH)
talichova-01.jpgtalichova-02.jpgtalichova-03.jpgtalichova-04.jpgtalichova-05.jpgtalichova-06.jpgtalichova-07.jpgtalichova-08.jpgtalichova-09.jpg