dolní břežany

urbanisticko-architektonický návrh obytné zástavby v dolních břežanech.

projekt je navržen s ohledem na minimalizaci negativního vlivu dopravy na navrhované území za současného zachování maximální dopravní obslužnosti - hlavní komunikace jsou umístěny po stranách území, od centrálních pěších veřejných prostorů jsou izolovány pavlačovými domy a terénními valy s garážemi). příčná průjezdnost území (pro základní dopravní obsluhu, zásahy hasičů atd.) je zajištěna rastrem pojízdných chodníků.

návrh nabízí rozmanité formy bydlení a logickou skladbu i návaznost veřejných i poloveřejných prostor, kdy je sousedící park propojen s jádrem území centrální zelenou pěší osou, na kterou navazují další poloveřejné prostory vnitrobloků jednotlivých bytových domů.

(diplomová práce)
dolnibrezany-01.jpgdolnibrezany-02.jpgdolnibrezany-03.jpgdolnibrezany-04.jpgdolnibrezany-05.jpgdolnibrezany-06.jpgdolnibrezany-07.jpgdolnibrezany-08.jpgdolnibrezany-09.jpg