přílepy obytný soubor

koncept urbanistické studie zástavby obytného území v přílepech u prahy - stanovení základní parcelace a rastru komunikací.

(vypracováno v ateliéru AAH)
prilepybytovazastavba-01.jpg